English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

เกี่ยวกับเรา PDF พิมพ์ อีเมล

บริษท อัลรามิค (ไทยแลนด์) จำกัด ดำเนินธุรกิจและมีความเชี่ยวชาญทางด้านผลิตภัณฑ์ถุงกรองฝุ่น มาเป็นเวลานานกว่า 19ปี มีผ้าหลากหลายชนิดที่มีคุณภาพสูง นำเข้าจากต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมัน, แคนาดา, อเมริกา, เกาหลี, จีน ฯลฯ ซึ่งมี(ความหลากหลายสอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

ผลิตภัณฑ์หลักของทางบริษัทฯได้แก่ ถุงกรองฝุ่น (Filter Bag) ซึ่งรับผลิตตามความต้องการของลูกค้า, โครงตะแกรง (Wire Cage), ไส้กรอง (Air Filter), วาลว์ดันฝุ่น (Pulse Jet Valves), โซลินอยด์ วาลว์ (Solenoid Valve), โรตาลี่วาลว์ (Rotary Valves), แผงควบคุมวงจร (Control Box), Vibrator & Air Knocker, Centrifugul fan, สายพานกรอง (Belt press cloth) และอุปกรณ์อื่นๆ เกี่ยวกับการกำจัดฝุ่น อุตสาหกรรมจัดจำหน่าย

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
สสว.บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เตรียมยกระดับ OTOP สู่ SMEs

สสว. จับมือหน่วยงานภาครัฐ เตรียมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ อย่างครบทุกด้าน หวังปั้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ผู้ประกอบการ SMEs ว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ รวมถึงมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1-5 ดาว

อ่านเพิ่มเติม...
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง LF (Low Frequency) Application ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553

ขอเรียนเชิญเข้า ร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง Low Frequency Application

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม GS1 Thailand Room 2 โซน ซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงการนำคลื่นความถี่ต่ำ หรือ Low Frequency Application ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน และสัตว์

 

อ่านเพิ่มเติม...
 
เขมร-ลาว-พม่า-ญวน ตลาดใหม่เอสเอ็มอีไทย

การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ได้ส่งผลให้อาเซียนที่มีประชากรกว่า 500 ล้านคน กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญและน่าจับตามองโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ประมง แร่ธาตุ น้ำมันก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกวัยหนุ่มสาวสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) จึงได้ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการศึกษาจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดอาเซียน : เวียดนาม กัมพูชาลาว และพม่า

อ่านเพิ่มเติม...

© สงวนสิทธิ์ 2010-2020 บริษัท อัลรามิค(ประเทศไทย) จำกัด
45/107 ซอยพัฒนาการ 57, แขวงประเวศ เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร. 10250 ประเทศไทย.
โทรศัพท์: (662) 321 2711-2 , แฟกซ์: (662) 321 2710