English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

News
สสว.บูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เตรียมยกระดับ OTOP สู่ SMEs PDF Print E-mail

สสว. จับมือหน่วยงานภาครัฐ เตรียมพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ อย่างครบทุกด้าน หวังปั้นสู่การเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสามารถ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับฐานราก

นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ โครงการยกระดับผู้ประกอบการ OTOP สู่ผู้ประกอบการ SMEs ว่า สืบเนื่องจากความสำเร็จของการดำเนินโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมา สามารถสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นนั้นได้เป็นอย่างดี โดยมีกระบวนการพัฒนาผู้ประกอบการและผลิตภัณฑ์ในด้านต่างๆ ทั้งกระบวนการผลิต การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการ รวมถึงมีการคัดสรรสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP โดยการจัดระดับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 1-5 ดาว

Read more...
 
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม เรื่อง LF (Low Frequency) Application ในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 PDF Print E-mail

ขอเรียนเชิญเข้า ร่วมอบรม หัวข้อเรื่อง Low Frequency Application

โดยจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2553 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม GS1 Thailand Room 2 โซน ซี ชั้น 3 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รับทราบถึงการนำคลื่นความถี่ต่ำ หรือ Low Frequency Application ไปประยุกต์ใช้ในงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวกับคน และสัตว์

 

Read more...
 
เขมร-ลาว-พม่า-ญวน ตลาดใหม่เอสเอ็มอีไทย PDF Print E-mail

การรวมตัวเป็น ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) ด้วยเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว ได้ส่งผลให้อาเซียนที่มีประชากรกว่า 500 ล้านคน กลายเป็นตลาดที่มีความสำคัญและน่าจับตามองโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศที่เรียกว่า CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า และเวียดนาม) ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ดีอย่างต่อเนื่อง และเป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที่คงความอุดมสมบูรณ์ ทั้งป่าไม้ ประมง แร่ธาตุ น้ำมันก๊าซธรรมชาติ รวมทั้งเป็นแหล่งแรงงานราคาถูกวัยหนุ่มสาวสำนักงานส่งเสริมเอสเอ็มอี (สสว.) จึงได้ร่วมกับสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ทำการศึกษาจัดทำแผนที่การตลาดสำหรับเอสเอ็มอีไทยสู่ตลาดอาเซียน : เวียดนาม กัมพูชาลาว และพม่า

Read more...
 


© Copyright 2010-2020 Alramic (Thailand) Co.,Ltd. All rights reserved.
45/107 Soi Pattanakarn 57, Prawet, Prawet Bangkok. 10250 THAILAND.
Ph : (662) 321 2711-2 , Fax : (662) 321 2710