English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

ถุงกรองฝุ่น PDF พิมพ์ อีเมล


จำหน่ายถุงกรองฝุ่นทุกชนิด รับทำตามตัวอย่าง ตัดเย็บตามขนาด รูปทรง และจำนวนตาม ความต้องการของลูกค้า มีผ้าหลากหลายราคา หลากหลายชนิดให้ เลือกใช้ ตามลักษณะการใช้งาน ทั้งความทนกรด ทนด่าง ทนความชื้นสูง ทนความร้อน
 

© สงวนสิทธิ์ 2010-2020 บริษัท อัลรามิค(ประเทศไทย) จำกัด
45/107 ซอยพัฒนาการ 57, แขวงประเวศ เขตประเวศ , กรุงเทพมหานคร. 10250 ประเทศไทย.
โทรศัพท์: (662) 321 2711-2 , แฟกซ์: (662) 321 2710