English (United Kingdom)Thai (ภาษาไทย)

Belt Press Media PDF พิมพ์ อีเมลPolyester(Spun yarn & Multifilament yarn), Polypropylene(Spun yarn, mono/multi-filament yarn), Nylon, Cotton, Surface-calendered treatment.

 

 

© สงวนสิทธิ์ 2010 บริษัท อัลรามิค(ประเทศไทย) จำกัด
1/35, ชั้น17 อาคารบางนาธานี, ซอยบางนา-ตราด 34, บางนา, บางนา, กรุงเทพมหานคร. 10260 ประเทศไทย.
โทรศัพท์: +66 (02) 746 7261-4 , แฟกซ์: +66 (02) 746 7260